03-02-2016

Tijdmachine

Joost Prinsen is bij DWDD te gast. Hij draagt een aantal prachtige gedichten voor. Ik pak Faverey meteen uit de kast. Joost declameert, zaal doodstil.
Als hij klaar is, bedankt Matthijs hem.
'Oké, jongen,' zegt Joost en staat op.
Matthijs werd weer even twaalf.

Geen opmerkingen: