11-09-2015

Applaus

Op het auteursfeest wordt gespeecht. Wij staan helemaal achterin, en ik versta er eigenlijk niets van.
Op een gegeven moment valt er een stilte. Ik vraag aan E, die van de uitgeverij is, of we niet even moeten klappen. E schudt haar hoofd.
'Doe maar niet,' fluistert ze,' Er wordt een minuut stilte gevraagd voor iemand die overleden is.'

Geen opmerkingen: