30-09-2010

Leven zonder agent

Misschien moet ik werken aan het verkrijgen van beter geïnformeerde raadgevers.

Voordat ik het standaard contract ging tekenen, legde ik het aan collegaschrijver/vriendin D voor. Volgens D, die het onderhandelen aan haar agent had overgelaten, had zij betere percentages. Ik wilde me niet meteen overgeven aan het idee dat een contract zo standaard is dat er voor een debutant in spe zonder agent niets te onderhandelen valt, dus mailde de uitgever een voorstel over de percentages.

Toen de pennen werden gepakt, mompelde de redacteur:
'O ja, en jij wilt het nog over het contract hebben.'
Een niet al te bemoedigende openingszin van een stevige onderhandeling.
'Je doet jezelf tekort,' vervolgde hij droogjes.

Bleek dat ik het contract op aanraden van mijn informant in het voordeel van de uitgever had willen veranderen.

Geen opmerkingen: